Om oss

Föreningens syfte


  • Arbeta för en adekvat och fortlöpande utbildning av gode män
  • Skapa ett nätverk och utveckla former för erfarenhetsutbyte
  • Finnas som part i de diskussioner som förs på olika nivåer i samhället och skapa opinion kring frågor som rör mottagande och behandling av ensamkommande barn/ungdomar
  • Föreningen bildades våren 2010
  • Vill du bli medlem? bg 619-0821 170 kr/år maila namn och adress till a.stalby@hotmail.com

Kontaktinformation

Lotta Husberg, Ordförande
0708-74 16 74, Lhusberg@outlook.com

Margaretha Jerlock, Vice ordförande
0708-690331, mjerlock@gmail.com

Ann-Cathrine Stalby, Kassör
0706-621433, a.stalby@hotmail.com

Tonnie Johannesson, Ledamot
0761-455894, tonnie.johannesson@hotmail.com

Heino Kokko, Ledamot
0706-201903, heino2009@live.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar