onsdag 29 mars 2017

Seminarium om Afghanistan

KRIG, FLYKT och FATTIGDOM – en dag för ökad kunskap

Hur är vardagen i Afghanistan? Varför flyr man? Hur såg ungdomarnas liv ut före flykten? Vilka förutsättningar finns för en framtid om man utvisas till Afghanistan? Vilka kulturella regler finns? Hur förstår vi och handskas med kulturkrocken? Hur viktig är etnicitet och religion? Hur är det att komma till Sverige?


Arrangör: Svenska Afghanistankommittén, SAK, GöteborgMånga kommer i kontakt med ensamkommande afghanska ungdomar. Personal på boenden, gode män, skolpersonal och många andra. Intresset för och behovet av information och kunskap är stort. Allt sedan 2012 har vi årligen anordnat fullsatta, uppskattade seminarier. Dessa utbildningsdagar som tar upp bakgrund till flykten, kulturkrocken för nyanlända unga afghaner, men även för oss som möter ungdomarna, är större än någonsin.

Måndag 8 maj 2017 kl. 09.00 – 17.00

Lokal: LITTERATURHUSET, Lagerhuset, Heurlins plats 1 B, vid Järntorget, Göteborg
(Den äldre, gula byggnaden snett bakom Folkets hus.)

Anmäl dig på mejl senast 28 april:
harald.holst45@hotmail.com Vid anmälan, ange namn, post- och e-mailadress och telefonnummer. Vi skickar faktura.  Frågor? Harald Holst, 076-555 88 80 eller Tomas Jansson, 073-930 19 26. Max 60 deltagare! Gör er anmälan i god tid.

Målgrupp:
Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom introduktionsenheter, ungdomshem för ensamkommande barn, flyktingmottagningar, arbetsförmedlingen, skolan, socialtjänsten, landstinget, SFI, Migrationsverket, Försäkringskassan, frivilliga organisationer, gode män m fl.

Kostnad: 975 kr
Betalning sker mot faktura. Morgonmacka och fika ingår i priset. Samtliga föreläsare deltar utan arvode. SAK-medlemmar deltar utan kostnad mot att hjälpa till under dagen. Det ekonomiska överskottet för seminariedagen går oavkortat till SAKs arbete i Afghanistan. En deltagaravgift räcker nästan till två års skolgång i en av SAKs byskolor eller en månadslön för en av SAK utbildad barnmorska.
PROGRAM

09:00-09:30 Kaffe och macka
09.30-09:45 Inledning och presentation av SAK, Tomas Jansson
09:45-10:15 Afghanistan – historia, folk, religion, kultur, Freshta Ziiai
10:15-10:45 Så var det att fly och komma till Sverige, Sajid Nazari
10.45-11.00 Kort paus
11:00-12:00 Att möta stressade och traumatiserade flyktingar, Felicia Brito
12:00-13:00 Lunch (många lunchrestauranger i närheten)
13:00–14:00 Om kulturkrocken, bakgrund och orsaker, Fawzia Nasimi
14:00-14:45 Livet som ung i Afghanistan – vad väntar vid en utvisning? Fereshta Ziiai
14:45-15:15 Fika och nätverka
15:15-15:45 Att som polis jobba med integration bland unga i förort, Ulf Boström
15:45-16:15 Migrationsverkets syn på rådande läge, (prel.) Representant från Migrationsverket
16:15–17:00 Samtal, utvärdering och avslutning


tisdag 14 mars 2017

Viktig info ang barn som registrerats före 24 nov-15


Under hösten 2015 placerades totalt ca 14500 ensamkommande barn av socialtjänsten i Malmö stad, Sociala Resursförvaltningen vid ankomst. Socialtjänsten såg till att de så snabbt som möjligt (med några timmars fördröjning) tilldelades dossnummer/beteckningsnummer från Migrationsverket som fungerade som en första individregistrering som asylsökande. Barnen kallades dock inte in på ansökningssamtal till MIG direkt på grund av hög belastning på ansökningsenheterna på MIG. För ett stort antal barn dröjde det rätt lång tid, ibland upp till ett par veckor innan de fick komma in till Migrationsverket för att fullfölja sin asylansökan. Ett stort antal barn anlände alltså innan den 24 november 2015 (under hela november månad placerades totalt drygt 4600 barn), men fick tid för samtal på Migrationsverket för att registrera sin asylansökan efter den 24 nov. MIG framhöll dock att det var tilldelning av dossnummer i samband med placering av socialtjänsten som räknades som registrering av asylansökan, eftersom det var deras egen oförmåga att hantera det stora antalet ansökningar som ledde till att det dröjde innan barnen fick komma in till MIG. Så om ett barn anlände, placerades och tilldelades ett dossnummer t.ex. den 23 nov så är det det datumet som ska räknas som datum för registrering av asylansökan, vilket betyder att barnets asylansökan ska prövas enligt ordinarie utlänningslag, inte begränsningslagen.

Migrationsverket har nu öppet sagt att de inte längre håller fast vid detta, utan att de går på datumet då barnet varit inne på Migrationsverkets ansökningsenhet och sökt asyl, inte ankomstdatum. Det stora antal barn som är berörda av detta har anvisats till olika kommuner runtom i landet, så det är superviktigt att sprida information om att de bör höra av sig till socialtjänsten i Malmö som kan lämna ut handlingar som visar första placeringsdatum, om det finns osäkerhet/oenighet kring när barnet först ansökt om asyl – alltså enligt vilken asyllagstiftning barnets ansökan ska prövas. Framförallt gode män, socialsekreterare och givetvis ungdomarna själva bör få informationen. Många av dessa barn har kanske redan hunnit få ett första beslut i sina ärenden, men då går det fortfarande att använda sig av dokument från socialtjänsten i en överklagansprocess för att bevisa att de kommit innan den 24 november, om de felaktigt prövats enligt begränsningslagen. Enklast möjliga är att barnens socialsekreterare hör av sig till mottagningsteamet, Malmö stad, på så sätt går det snabbast att få ut handlingar. För att kunna hitta informationen i socialtjänstens system behövs ett dossiérnummer/beteckningsnummer (det ärendenummer som Migrationsverket tilldelar alla asylsökande) så det är bra att ha det redo vid en eventuell förfrågan.


Maria Fagerberg
Samordnare RådRum Malmö
Individuell människohjälp (IM)

måndag 13 mars 2017

Inbjudan temadag ang åldersbedömningar

Länsstyrelsen bjuder här in till en temadag kring medicinska åldersbedömningar.
Inbjudan med inlagd länk bifogad. Sprid gärna i era nätverk.
Direktlänk till anmälan finns här:
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/kalender/mars/Pages/170321-temadag-medicinska-aldersbedomningar.aspx


Med vänlig hälsning

Pia Severinsson

Integrationsutvecklare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg