onsdag 2 november 2016

Nyheter från migrationsverket

Angående tillfälliga/tidsbegränsade uppehållstillstånd.

De barn som kom före 24 nov 2015 ska behandlas enligt tidigare lag om asylrätt. De barn som kom efter 24 nov får tillfälliga uppehållstillstånd (13 mån).
MV har dock en möjlighet att besluta om tidsbegränsat uppehållstillstånd (12 mån) för dem som kom före 24 nov och är under 18 år. Det är när det finns ”särskilt ömmande skäl” dvs barnet har inte asylskäl och får avslag, men det går inte att verkställa beslutet pga ålder och att det inte finns någon som tar emot i hemlandet.
När man får ett 12-månaders uppehållstillstånd skrivs man ut från MV. Dagersättning upphör. Barnet ska folkbokföras och söka CSN, id-kort och bankkort precis som vid PUT. Beslutet om 12-mån uppehållstillstånd går att överklaga. Strax innan 12 mån har gått skall ungdomen kontakta MV för ev förlängning. MV tar ingen egen kontakt. Om man inte tar den kontakten så vistas man illegalt i Sverige. När barnet är 18 år kan MV låta beslutet verkställas. Vad gäller god man och sfv är det oklart. ÖF utreder frågan.
För att få tidsbegränsat uppehållstillstånd krävs ett främlingspass för att få inresa och vistas i Sverige. Det här passet är inget man söker utan man uppmanas av MV att införskaffa detta. Kostnaden är 750kr. Man behöver inte personnummer och man använder det foto och de fingeravtryck som redan finns på MV. För att använda passet vid resor från Sverige måste respektive ambassad ge sitt OK för inresa i respektive land. Svenska främlingspass står inte högt i kurs i övriga länder enligt MV pga förfalskningar.
Det innebär att vi som gode män bör tänka på att det finns pengar till både pass och id-kort. Vi kan ju söka bidrag hos socialtjänsten, men det är väldigt olika hur soc tj beviljar bidrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar