tisdag 23 augusti 2016

Tack för kloka svar på enkäten!


Tack för alla svar vi fått på vår enkät! Responsen har varit över förväntan, och kommer att hjälpa oss i vårt arbete att stödja våra medlemmar.
Vid genomgång av svaren framgår det tydligt att många av er har frågor kring hur  Migrationsverket ser på bl.a åldersbestämning och återsändning.
Därför har styrelsen beslutat bjuda in en representant från MV till nästa medlemsmöte.
Inbjudan till detta möte kommer inom kort.
Med vänlig hälsning

Styrelsen V-God

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar