fredag 15 juli 2016

Ang klädbidrag, nya regler från migratonsverket

Hej alla V-God medlemmar!

Flera gode män har frågat om klädbidragen från MV. Ofta blir det avslag på ansökan till sommarkläder med motiveringen att dagersättningen ska räcka.

MV uppger att de har intagit en restriktivare bedömning av klädbidragen. Anledningen är att de har jämfört sig med andra enheter och sett att Vänersborg är mer generösa än andra. De tog över från Göteborg rakt av och nu ser de att Gbg var mer generösa än andra regioner. De eftersträvar att det ska vara mer lika oberoende av var man bor.

MV är mer restriktiva i sin bedömning av sommarkläder än vinterkläder, eftersom vinterkläder blir dyrare. MV betonar att de gör fortfarande individuella bedömningar.

Det som gäller för stunden är att man kan söka bidrag för sommarkläder men det är mycket svårare att få ansökan godkänd, då MV anser att dagersättningen räcker till sommarkläder. Det gäller också nykomna barn.
När det gäller vinterkläder menar MV att de inte har tagit något beslut att de ska vara mer restriktiva i sina bedömningar.

Vi har ju alltid rätt att överklaga ett beslut om vi tycker att en felbedömning har gjorts.
Vi har ju också möjligheten att söka bidrag hos socialtjänsten om vi anser att läget är akut.

Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar