torsdag 28 juli 2016

Nätverket för goda män


Nu är höstens datum och lokal bokade;
Tyvärr kunde vi inte få samma veckodag då Sensus lokaler var hårt bokade.
Bokade tider;
Tisdag 23/8
Torsdag 22/9
Torsdag 20/10
Fredag 25/11
Torsdag 15/12

Ordinarie möte mellan 10-12
Vi fortsätter med möte för nya Godman 09-10
Vi återkommer med mer information

Plats: Sensus, ingång från Drottninggatan 30, 3 vån, sal 32.
Portkod; #2016*2468. Slå först #2016* gul lampa blinkar - slå nu koden 2468 - grönt ljus - öppna dörren.

Väl mött.

fredag 15 juli 2016

Ang klädbidrag, nya regler från migratonsverket

Hej alla V-God medlemmar!

Flera gode män har frågat om klädbidragen från MV. Ofta blir det avslag på ansökan till sommarkläder med motiveringen att dagersättningen ska räcka.

MV uppger att de har intagit en restriktivare bedömning av klädbidragen. Anledningen är att de har jämfört sig med andra enheter och sett att Vänersborg är mer generösa än andra. De tog över från Göteborg rakt av och nu ser de att Gbg var mer generösa än andra regioner. De eftersträvar att det ska vara mer lika oberoende av var man bor.

MV är mer restriktiva i sin bedömning av sommarkläder än vinterkläder, eftersom vinterkläder blir dyrare. MV betonar att de gör fortfarande individuella bedömningar.

Det som gäller för stunden är att man kan söka bidrag för sommarkläder men det är mycket svårare att få ansökan godkänd, då MV anser att dagersättningen räcker till sommarkläder. Det gäller också nykomna barn.
När det gäller vinterkläder menar MV att de inte har tagit något beslut att de ska vara mer restriktiva i sina bedömningar.

Vi har ju alltid rätt att överklaga ett beslut om vi tycker att en felbedömning har gjorts.
Vi har ju också möjligheten att söka bidrag hos socialtjänsten om vi anser att läget är akut.

Styrelsen

måndag 11 juli 2016

Nyheter från Migrationsverket

Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Den 21 juni fattade riksdagen ett beslut att under tre år begränsa möjligheten för skyddsbehövande att få uppehållstillstånd och familjeåterförening i Sverige.

Migrationsverket informerar alla nya asylsökande om hur de kommer att påverkas av den nya lagen. Men lagändringen påverkar inte bara nya asylsökande utan även en stor del av dem som redan har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut.
Det är svårt att nå ut till målgruppen och vi ber er därför om hjälp att sprida information om den nya lagens konsekvenser

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för skyddsbehövande

Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få ett permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd omfattas inte av lagen om de ansökte om asyl senaste 24 november 2015.

Begränsade möjligheter till familjeåterförening

Den tidsbegränsade lagen begränsar även möjligheten för skyddsbehövande att återförenas med sina familjer. Den som bedöms vara flykting och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande och sökte asyl senast 24 november 2015 har möjlighet till familjeåterförening. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande och som ansökte om asyl efter 24 november 2015 får endast i undantagsfall möjlighet till familjeåterförening.

För den som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är det endast möjligt att återförenas med make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år. Båda parter måste vara minst 21 år gamla. Undantag från ålderskravet kan göras om paret har barn tillsammans.
Fler omfattas av krav på försörjning och bostad

En annan viktig förändring handlar om möjligheten att få uppehållstillstånd för personer som har träffat någon som de vill leva tillsammans med i Sverige. Fram till nu har svenska medborgare, EU-medborgare och personer som har haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år varit undantagna från kravet på att kunna försörja sig och sin partner samt kravet på att ha tillräcklig stor bostad. Den nya lagen innebär att undantaget försvinner.

Kravet gäller inte barn under 18 år, eller den som ansöker om uppehållstillstånd senast tre månader efter att den anhörige i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd.

Information lagändringar på migrationsverket.se

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om lagändringarna.

Information om den tidsbegränsade lagen

På samlingssidan om den tidsbegränsade lagen kan du dels läsa en sammanfattning av lagen och hur den påverkar asylsökande och deras familjer. Längst ner på sidan finns också länkar till frågor och svar om den tidsbegränsade lagen, en kort informationsfilm och även ett informationsblad om lagändringen på 20 språk. Informationsbladet delas ut till alla nya asylsökande och i möjligaste mån till asylsökande som väntar på beslut.

Sprid gärna informationsmaterialet till de asylsökande eller andra intresserade som ni kommer i kontakt med. Var dock uppmärksam på att materialet kan uppdateras. Frågor och svar fylls på allteftersom mer information om lagens konsekvenser blir tillgänglig. Inforationsbladet som ligger i pdf-form på samlingssidan kommer inom några veckor uppdateras så att det tydligare framgår att Riksdagen redan har fattat beslut om den nya lagen.Det finns också en motsvarande samlingssida med information om de ändringar i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) som trädde i kraft 1 juni och begränsar rätten till boende och ekonomiskt stöd för den som har fått avslag på sin ansökan om asyl. Här finns informationsblad om vad lagen innebär, frågor och svar och en kort informationsfilm.


 

Informationsfilmer på youtube

Sprid gärna de informationsfilmer som Migrationsverket har tagit fram för att informera om lagändringarna. Ni kan hämta dem på youtube:

Aktuell information på 20 språk

Det lättaste sättetför den sökande att hitta aktuell information på sitt språk är att välja sitt språk i rullgardinen under ”other languages” i toppmenyn på www.migrationsverket.se. Här kan hen sedan välja ingången för asylsökande (som på svenska heter ”skydd och asyl i Sverige”) där all tillgänglig information till asylsökande på det språket finns samlad.

Du kan också visa den här ingången genom att själv välja ”skydd och asyl i Sverige” på den svenska webbplatsen (alternativt ange adressen www.migrationsverket.se/asyl) och därifrån gå till valfritt språk i verktygsfältet under titelbilden. På denna sida finns det nyheter om lagändringarna, med länkar till frågor och svar, översatta till 20 språk.

Du kan fritt välja att gå till alla tillgängliga språk från vilken sida som helst på Migrationsverkets webbplats. Alla sidor som finns översatta har knappen ”other languages” i verktygsfältet under sidrubriken. Mycket av den information som riktar sig till asylsökande har redan uppdaterats med anledning av ändringarna i LMA, och ytterligare en stor del sidor kommer att uppdateras den 20 juli då den tidsbegränsade lagen träder i kraft. I samband med dessa uppdateringar kommer även ett stort antal nya översättningar bli tillgängliga.