tisdag 7 juni 2016

Inbjudan från GR ang vidareubildning för gode män!


Under det senaste året är det många som har svarat på den ökade efterfrågan
av gode män för ensamkommande barn och tagit sig an uppdraget att bli god
man för ensamkommande barn. I uppdraget ingår att ha en bred kunskap kring
asylprocessen och den första tiden i Sverige. Bland verksamma gode män är det
vanligt att det uppstår frågor kring uppdragets innehåll och vilken hjälp som går
att få från olika instanser, bland annat när det gäller ensamkommande barns rätt
att ha kontakt med föräldrar och nära anhöriga och rätten att återförenas med sin
kärnfamilj.
Svenska Röda Korset har under flera år utbildat gode män till ensamkommande
barn om Röda Korsets verksamheter. GR och Svenska Röda Korset bjuder nu in
till en gratis vidareutbildning för de som är gode män till ensamkommande barn i
Göteborgsregionen.
Målgrupp: Gode män för ensamkommande barn i Göteborgsregionen.
Måndag 17 oktober 13.00–16.00. Program och anmälan på baksidan.
Vidareutbildning för gode män
till ensamkommande barn
Vidareutbildning för gode män
till ensamkommande barn
Tid och plats
Måndag 17 oktober 13.00-16.00, Plats
centralt i Göteborg som meddelasm med
bekräftelsen som skickas ut ca 14 dagar innan
genomförandet.
Avgift
Ingen avgift. Svenska Röda Korset står för utbildningsinnehåll
och GR för arrangemanget.
Anmälan
Anmälan görs direkt på:
www.grkom.se/kurser.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 26 september 2016.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.
Kontaktperson
Nicholas Singleton, GR
tel. 031–335 50 81
nicholas.singleton@grkom.se.
INNEHÅLL
Utbildningen hålls av Svenska Röda Korsets
migrationsrådgivare. Under utbildningstillfället tas
följande upp:
• Råd och stöd under asylprocessen
• Verksamheter för social delaktighet
• Vård – möjligheter till behandling av krigsskadade
och torterade
• Efterforskning av anhöriga – förberedelser innan
samt vad som behövs vid ett besök
• Rödakorsmeddelande
• ”De saknade” – behovet och rätten att veta
• Intyg om fångenskap
• Råd och stöd vid familjeåterförening
• Den tillfälliga lagens innebörd
• Betydelsen av familjeåterförening
• Familjeåterföreningsresor
• Kontaktinformation
Förutom den fysiska utbildningen får deltagarna:
• Utbildningsmaterial som kan använda som
referensmaterial efteråt.
• Skriften ”Nytt liv i Sverige” – innehåller bl.a.
praktiska checklistor, barnets rättigheter och
konkreta exempel på vad uppdraget som god man
kan innebära.
• Broschyren Krigstrauma och Återhämtning.
• Tillgång till Svenska Röda Korsets olika
e-learningskurser inom området.
• Möjlighet att delta i Röda Korsets
Ungdomsförbunds (RKUF) ”På Flykt-spel”.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.
Läs mer på www.grkom.se/kurser
På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
EKONOMI/JURIDIK/ADMINISTRATION
MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
ARBETSMARKNAD OCH PERSONALFRÅGOR
EU-FRÅGOR
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION
SOCIALT ARBETE (FH, IFO, ÄO)
SKOLA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar