söndag 15 november 2015

Ska vi köra ungdomarna?....Nej!


På nätverksmötet i Uddevalla den 4 nov framkom att gode män kände sig tvungna och ibland pressade från boendet att köra ungdomarna till bland annat Migrationsverket och till det offentliga biträdet. Vissa boenden ser det som självklart att det är deras uppgift medan andra, av olika skäl, tillfrågar den gode mannen att ta med ungdomen i bilen. Ett vanligt skäl är att det är ont om personal, vilket gör att vi som god man kan få dåligt samvete för att vi ska till samma möte. Och så säger vi OK fast vi inte vill. Boendet ansvarar för sin personaltäthet i relation till de aktiviteter som är aktuella. Det är inget vi kan göra något åt. 
 Vissa gode män kör ibland och inte ibland beroende på tid och vilka ungdomar det handlar om. Andra kör aldrig. De som aldrig kör får sällan frågan då boendet vet att den gode mannen inte kör.
För att klargöra hur det är, så ingår det inte i vårt uppdrag att skjutsa ungdomarna även om vi ska till samma mötesplats (Schéele & Strandberg, Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.; Norstedts Juridik, 2015). 
I samband med att man som god man tar ett uppdrag av Överförmyndaren i Uddevalla står det i förordnandet med fetstil:
På förekommen anledning vill vi tydligt klargöra att det inte ingår i Ditt uppdrag som god man att transportera barnet till Migrationsverket i samband med de möten som blir aktuella. Det är således inte någon skyldighet för Dig som god man att bistå boendet/socialtjänsten med detta.
Vi har alltså gott stöd både i litteratur och från ÖF för att låta boendet ta sitt ansvar för att ungdomarna kommer till de möten som är avtalade. De gode män som vill skjutsa ungdomar kan naturligtvis göra det, men det ingår inte i vårt uppdrag och det var det som var frågan från gode män på mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar