lördag 7 november 2015

Julklappar till barnen

Svar från Överförmyndaren i Uddevalla med anledning av att medlemmar på nätverksmötet 4 november ställde frågan om Uddevalla beviljar bidrag till julklappar så som Stenungssund. Svaret från Pia Henriksson nedan.


Hej Margaretha,

Överförmyndaren beviljar inte ersättning eller bidrag till julklappar till barnen. Vad gäller kostnader som avser barnet så ligger inte detta inom överförmyndarens verksamhetsområde att fatta beslut eller bevilja bidrag till detta.  Kostnadsersättningar som överförmyndaren råder över gode männens omkostnadsersättning dvs utgifter som gode mannen haft och som varit nödvändiga för uppdragets fullgörande (tjänsteåtgärder) exempelvis porto, telefon, resor.

Beträffande kostnader som avser barnet och som inte ersätts av Migrationsverket hänvisas god man att vända sig till socialtjänsten alternativt boendet med förfrågan om de möjligtvis beviljar ersättning till julklapp.  Jag vet att vissa boenden i Uddevalla tidigare år har ordnat så att samtliga barn får en julklapp varför god man i första hand bör kolla av med boendechefen vad de har för tankar och riktlinjer kring detta och i andra hand med socialtjänst.

Vill även uppmärksamma Er på att för det fall god man väljer att köpa julklappar för ”egna pengar” till barn så är detta inte något som ingår i uppdraget dock kan det anses vara olämpligt om det skapar osämja och konflikter på boendet. Det bästa är naturligtvis att det är lika för samtliga barn på boendet och att god man därmed följer de riktlinjer som boendet har kring julklappar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar