söndag 15 november 2015

Ska vi köra ungdomarna?....Nej!


På nätverksmötet i Uddevalla den 4 nov framkom att gode män kände sig tvungna och ibland pressade från boendet att köra ungdomarna till bland annat Migrationsverket och till det offentliga biträdet. Vissa boenden ser det som självklart att det är deras uppgift medan andra, av olika skäl, tillfrågar den gode mannen att ta med ungdomen i bilen. Ett vanligt skäl är att det är ont om personal, vilket gör att vi som god man kan få dåligt samvete för att vi ska till samma möte. Och så säger vi OK fast vi inte vill. Boendet ansvarar för sin personaltäthet i relation till de aktiviteter som är aktuella. Det är inget vi kan göra något åt. 
 Vissa gode män kör ibland och inte ibland beroende på tid och vilka ungdomar det handlar om. Andra kör aldrig. De som aldrig kör får sällan frågan då boendet vet att den gode mannen inte kör.
För att klargöra hur det är, så ingår det inte i vårt uppdrag att skjutsa ungdomarna även om vi ska till samma mötesplats (Schéele & Strandberg, Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.; Norstedts Juridik, 2015). 
I samband med att man som god man tar ett uppdrag av Överförmyndaren i Uddevalla står det i förordnandet med fetstil:
På förekommen anledning vill vi tydligt klargöra att det inte ingår i Ditt uppdrag som god man att transportera barnet till Migrationsverket i samband med de möten som blir aktuella. Det är således inte någon skyldighet för Dig som god man att bistå boendet/socialtjänsten med detta.
Vi har alltså gott stöd både i litteratur och från ÖF för att låta boendet ta sitt ansvar för att ungdomarna kommer till de möten som är avtalade. De gode män som vill skjutsa ungdomar kan naturligtvis göra det, men det ingår inte i vårt uppdrag och det var det som var frågan från gode män på mötet.

lördag 7 november 2015

Julklappar till barnen

Svar från Överförmyndaren i Uddevalla med anledning av att medlemmar på nätverksmötet 4 november ställde frågan om Uddevalla beviljar bidrag till julklappar så som Stenungssund. Svaret från Pia Henriksson nedan.


Hej Margaretha,

Överförmyndaren beviljar inte ersättning eller bidrag till julklappar till barnen. Vad gäller kostnader som avser barnet så ligger inte detta inom överförmyndarens verksamhetsområde att fatta beslut eller bevilja bidrag till detta.  Kostnadsersättningar som överförmyndaren råder över gode männens omkostnadsersättning dvs utgifter som gode mannen haft och som varit nödvändiga för uppdragets fullgörande (tjänsteåtgärder) exempelvis porto, telefon, resor.

Beträffande kostnader som avser barnet och som inte ersätts av Migrationsverket hänvisas god man att vända sig till socialtjänsten alternativt boendet med förfrågan om de möjligtvis beviljar ersättning till julklapp.  Jag vet att vissa boenden i Uddevalla tidigare år har ordnat så att samtliga barn får en julklapp varför god man i första hand bör kolla av med boendechefen vad de har för tankar och riktlinjer kring detta och i andra hand med socialtjänst.

Vill även uppmärksamma Er på att för det fall god man väljer att köpa julklappar för ”egna pengar” till barn så är detta inte något som ingår i uppdraget dock kan det anses vara olämpligt om det skapar osämja och konflikter på boendet. Det bästa är naturligtvis att det är lika för samtliga barn på boendet och att god man därmed följer de riktlinjer som boendet har kring julklappar.