tisdag 15 december 2015

Hjälplinje för barnen

Från Rädda Barnen:

Ny hjälplinje för ensamkommande barn
Många barn kommer ensamma till Sverige och de är allt yngre. Nu startar Rädda Barnen en stödlinje som erbjuder stöd och enklare rådgivning för barn och unga som kommer ensamma till Sverige. Save the Children Helpline är bemannad varje dag kl 15-18 på språken engelska, arabiska och dari. Hit kan barn och unga ringa för att få stöd, ställa frågor om hur det fungerar i Sverige eller prata om i princip vad som helst som känns angeläget.

Telefonnummer: 0200-77 88 20
Öppettider: vardagar 15-18
Språk: engelska, dari och arabiska.
Barnen kan vara anonyma och samtalen är gratis.

söndag 15 november 2015

Ska vi köra ungdomarna?....Nej!


På nätverksmötet i Uddevalla den 4 nov framkom att gode män kände sig tvungna och ibland pressade från boendet att köra ungdomarna till bland annat Migrationsverket och till det offentliga biträdet. Vissa boenden ser det som självklart att det är deras uppgift medan andra, av olika skäl, tillfrågar den gode mannen att ta med ungdomen i bilen. Ett vanligt skäl är att det är ont om personal, vilket gör att vi som god man kan få dåligt samvete för att vi ska till samma möte. Och så säger vi OK fast vi inte vill. Boendet ansvarar för sin personaltäthet i relation till de aktiviteter som är aktuella. Det är inget vi kan göra något åt. 
 Vissa gode män kör ibland och inte ibland beroende på tid och vilka ungdomar det handlar om. Andra kör aldrig. De som aldrig kör får sällan frågan då boendet vet att den gode mannen inte kör.
För att klargöra hur det är, så ingår det inte i vårt uppdrag att skjutsa ungdomarna även om vi ska till samma mötesplats (Schéele & Strandberg, Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.; Norstedts Juridik, 2015). 
I samband med att man som god man tar ett uppdrag av Överförmyndaren i Uddevalla står det i förordnandet med fetstil:
På förekommen anledning vill vi tydligt klargöra att det inte ingår i Ditt uppdrag som god man att transportera barnet till Migrationsverket i samband med de möten som blir aktuella. Det är således inte någon skyldighet för Dig som god man att bistå boendet/socialtjänsten med detta.
Vi har alltså gott stöd både i litteratur och från ÖF för att låta boendet ta sitt ansvar för att ungdomarna kommer till de möten som är avtalade. De gode män som vill skjutsa ungdomar kan naturligtvis göra det, men det ingår inte i vårt uppdrag och det var det som var frågan från gode män på mötet.

lördag 7 november 2015

Julklappar till barnen

Svar från Överförmyndaren i Uddevalla med anledning av att medlemmar på nätverksmötet 4 november ställde frågan om Uddevalla beviljar bidrag till julklappar så som Stenungssund. Svaret från Pia Henriksson nedan.


Hej Margaretha,

Överförmyndaren beviljar inte ersättning eller bidrag till julklappar till barnen. Vad gäller kostnader som avser barnet så ligger inte detta inom överförmyndarens verksamhetsområde att fatta beslut eller bevilja bidrag till detta.  Kostnadsersättningar som överförmyndaren råder över gode männens omkostnadsersättning dvs utgifter som gode mannen haft och som varit nödvändiga för uppdragets fullgörande (tjänsteåtgärder) exempelvis porto, telefon, resor.

Beträffande kostnader som avser barnet och som inte ersätts av Migrationsverket hänvisas god man att vända sig till socialtjänsten alternativt boendet med förfrågan om de möjligtvis beviljar ersättning till julklapp.  Jag vet att vissa boenden i Uddevalla tidigare år har ordnat så att samtliga barn får en julklapp varför god man i första hand bör kolla av med boendechefen vad de har för tankar och riktlinjer kring detta och i andra hand med socialtjänst.

Vill även uppmärksamma Er på att för det fall god man väljer att köpa julklappar för ”egna pengar” till barn så är detta inte något som ingår i uppdraget dock kan det anses vara olämpligt om det skapar osämja och konflikter på boendet. Det bästa är naturligtvis att det är lika för samtliga barn på boendet och att god man därmed följer de riktlinjer som boendet har kring julklappar.


måndag 24 augusti 2015

Högre arvode

Jag vill tipsa om uppropet "Högre arvode."
Läs mer och skriv gärna på uppropet på http://upprop.nu/TCPC

måndag 3 augusti 2015

Adresser och tider när ni ska kontakta Migrationsverket

Hej!

Lite nyttiga adresser och tider när ni ska kontakta Migrationsverket.


Information till Gode män
Telefon (växel för hela Sverige):
0771-235235 Växeln är öppen måndag-fredag 
Kl. 08:00- 16:00
Ensamkommande utrednings team i Göteborg
010-485 70 03
Mail adress: Jourtelefonen är öppen måndag- fredag
Kl. 08:00 – 16:00


Ombokning/avbokning samtal kan ni ringa till 
010-485 63 87 Telefonen är öppen måndag- fredag 
Mellan kl. 09:00- 11:00 
Dublinenheten i Solna.
010-485 1777
Frågor om enskilda Dublin ärenden.
Ensamkommande återvändande team i Göteborg
010-485 20 99 Jourtelefonen är öppen måndag-fredag
Kl. 08:00- 16:00
Tillståndsenheten i Göteborg
010-485 14 58 Familjeanknytning, pass/resedokument.
Ansökan om dagersättning och särskilt bidrag hitta du på hemsidan. Du kan posta den till oss, lämna den i receptionen, maila den till oss. www.migrationsverket.se

 De finns på hemsidan under Andra aktörer- Gode män fliken.
LMA-kort:
Vill ni få LMA-kort, hemskickade maila till;
Annars hämtar ni ut den i receptionen.

Besöksadress för samtal 

Adress till Receptionen hus nummer 4 har öppet

Postadress till oss Fjärdelånggatan 48, vån. 8 i Masthuggstorget.

Sagåsen, Kållered.
Måndag – fredag
Kl. 09:00-15:00

Migrationsverket
Mottagningsenheten/barn i Göteborg
428 80 Kållered.

fredag 5 juni 2015

Äntligen bättring i Uddevalla

Äntligen!

Vi har i flera år uppvaktat rektor i Uddevalla angående att barnen får för lite undervisning.
Goda män på Orust har valt Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Där går barnen hela dagar och har mycket större chans att få behörighet och utvecklas.
I dagens Bohuslänning kan man läsa att nu ska det bli bättring i Uddevalla.
Det gläder oss och ger vårt arbete med barn bättre förutsättningar.

Njut av vår nationaldag, det ska bli fint väder......

onsdag 3 juni 2015

Webbutbildning: "sex mot ersättning"

Hej alla medlemmar i V-God

Här nedan kommer information från Socialstyrelsen om webbutbildningen ”Sex mot ersättning”
Hälsn. Ann-Cathrine

Nu är vår utbildning klar om Sex mot ersättning. Vi vill gärna sprida den så det kommer Gode män till kännedom.

Här kommer länk till vår webbplats där vi berättar om utbildningen. Där kan man klicka sig fram till webbutbildning och annat material. Här finns även trailer som är väldigt bra som man kan använda sig av i informationssyfte..
http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/sexmotersattning

Vill du  ha en genväg så är länken här
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/webbutbildningar/sexmotersattning