tisdag 20 september 2016

Möte i Göteborg

Hej

Då har vi nätverksmöte igen.
Tid: 22/9 kl 10-12.  (förmöte för nya GM kl 9-10)
Plats: Sensus, ingång från Drottninggatan 30, 3 vån, sal 32.
koden är:  #2016* - gul - 5386 - grönt.

Ingen föreläsare denna gång, så kom med många frågor o funderingar

Vi har fått in en fråga;
Är det någon som känner till vem som utför åldersbestämning i Göteborg?

söndag 18 september 2016

Välkommen till medlemsmöte i Uddevalla


Den 25 september kl. 15.00  är ni välkomna till medlemsmöte i Bohusläns Museum.
En representant från Migrationsverket kommer att informera bl.a om nya riktlinjer kring åldersbedömning.
Naturligtvis bjuder vi på fika.
Anmäl er senast 22 september på denna mailadressen. leja8446@gmail.com
Välkomna!

Ps
Vi kommer att ha ytterligare medlemsmöten med deltagande av Migrationsverket under oktober i både Göteborg och Borås.

tisdag 23 augusti 2016

Tack för kloka svar på enkäten!


Tack för alla svar vi fått på vår enkät! Responsen har varit över förväntan, och kommer att hjälpa oss i vårt arbete att stödja våra medlemmar.
Vid genomgång av svaren framgår det tydligt att många av er har frågor kring hur  Migrationsverket ser på bl.a åldersbestämning och återsändning.
Därför har styrelsen beslutat bjuda in en representant från MV till nästa medlemsmöte.
Inbjudan till detta möte kommer inom kort.
Med vänlig hälsning

Styrelsen V-God

torsdag 28 juli 2016

Nätverket för goda män


Nu är höstens datum och lokal bokade;
Tyvärr kunde vi inte få samma veckodag då Sensus lokaler var hårt bokade.
Bokade tider;
Tisdag 23/8
Torsdag 22/9
Torsdag 20/10
Fredag 25/11
Torsdag 15/12

Ordinarie möte mellan 10-12
Vi fortsätter med möte för nya Godman 09-10
Vi återkommer med mer information

Plats: Sensus, ingång från Drottninggatan 30, 3 vån, sal 32.
Portkod; #2016*2468. Slå först #2016* gul lampa blinkar - slå nu koden 2468 - grönt ljus - öppna dörren.

Väl mött.

fredag 15 juli 2016

Ang klädbidrag, nya regler från migratonsverket

Hej alla V-God medlemmar!

Flera gode män har frågat om klädbidragen från MV. Ofta blir det avslag på ansökan till sommarkläder med motiveringen att dagersättningen ska räcka.

MV uppger att de har intagit en restriktivare bedömning av klädbidragen. Anledningen är att de har jämfört sig med andra enheter och sett att Vänersborg är mer generösa än andra. De tog över från Göteborg rakt av och nu ser de att Gbg var mer generösa än andra regioner. De eftersträvar att det ska vara mer lika oberoende av var man bor.

MV är mer restriktiva i sin bedömning av sommarkläder än vinterkläder, eftersom vinterkläder blir dyrare. MV betonar att de gör fortfarande individuella bedömningar.

Det som gäller för stunden är att man kan söka bidrag för sommarkläder men det är mycket svårare att få ansökan godkänd, då MV anser att dagersättningen räcker till sommarkläder. Det gäller också nykomna barn.
När det gäller vinterkläder menar MV att de inte har tagit något beslut att de ska vara mer restriktiva i sina bedömningar.

Vi har ju alltid rätt att överklaga ett beslut om vi tycker att en felbedömning har gjorts.
Vi har ju också möjligheten att söka bidrag hos socialtjänsten om vi anser att läget är akut.

Styrelsen

måndag 11 juli 2016

Nyheter från Migrationsverket

Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Den 21 juni fattade riksdagen ett beslut att under tre år begränsa möjligheten för skyddsbehövande att få uppehållstillstånd och familjeåterförening i Sverige.

Migrationsverket informerar alla nya asylsökande om hur de kommer att påverkas av den nya lagen. Men lagändringen påverkar inte bara nya asylsökande utan även en stor del av dem som redan har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut.
Det är svårt att nå ut till målgruppen och vi ber er därför om hjälp att sprida information om den nya lagens konsekvenser

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för skyddsbehövande

Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få ett permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd omfattas inte av lagen om de ansökte om asyl senaste 24 november 2015.

Begränsade möjligheter till familjeåterförening

Den tidsbegränsade lagen begränsar även möjligheten för skyddsbehövande att återförenas med sina familjer. Den som bedöms vara flykting och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande och sökte asyl senast 24 november 2015 har möjlighet till familjeåterförening. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande och som ansökte om asyl efter 24 november 2015 får endast i undantagsfall möjlighet till familjeåterförening.

För den som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är det endast möjligt att återförenas med make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år. Båda parter måste vara minst 21 år gamla. Undantag från ålderskravet kan göras om paret har barn tillsammans.
Fler omfattas av krav på försörjning och bostad

En annan viktig förändring handlar om möjligheten att få uppehållstillstånd för personer som har träffat någon som de vill leva tillsammans med i Sverige. Fram till nu har svenska medborgare, EU-medborgare och personer som har haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år varit undantagna från kravet på att kunna försörja sig och sin partner samt kravet på att ha tillräcklig stor bostad. Den nya lagen innebär att undantaget försvinner.

Kravet gäller inte barn under 18 år, eller den som ansöker om uppehållstillstånd senast tre månader efter att den anhörige i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd.

Information lagändringar på migrationsverket.se

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om lagändringarna.

Information om den tidsbegränsade lagen

På samlingssidan om den tidsbegränsade lagen kan du dels läsa en sammanfattning av lagen och hur den påverkar asylsökande och deras familjer. Längst ner på sidan finns också länkar till frågor och svar om den tidsbegränsade lagen, en kort informationsfilm och även ett informationsblad om lagändringen på 20 språk. Informationsbladet delas ut till alla nya asylsökande och i möjligaste mån till asylsökande som väntar på beslut.

Sprid gärna informationsmaterialet till de asylsökande eller andra intresserade som ni kommer i kontakt med. Var dock uppmärksam på att materialet kan uppdateras. Frågor och svar fylls på allteftersom mer information om lagens konsekvenser blir tillgänglig. Inforationsbladet som ligger i pdf-form på samlingssidan kommer inom några veckor uppdateras så att det tydligare framgår att Riksdagen redan har fattat beslut om den nya lagen.Det finns också en motsvarande samlingssida med information om de ändringar i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) som trädde i kraft 1 juni och begränsar rätten till boende och ekonomiskt stöd för den som har fått avslag på sin ansökan om asyl. Här finns informationsblad om vad lagen innebär, frågor och svar och en kort informationsfilm.


 

Informationsfilmer på youtube

Sprid gärna de informationsfilmer som Migrationsverket har tagit fram för att informera om lagändringarna. Ni kan hämta dem på youtube:

Aktuell information på 20 språk

Det lättaste sättetför den sökande att hitta aktuell information på sitt språk är att välja sitt språk i rullgardinen under ”other languages” i toppmenyn på www.migrationsverket.se. Här kan hen sedan välja ingången för asylsökande (som på svenska heter ”skydd och asyl i Sverige”) där all tillgänglig information till asylsökande på det språket finns samlad.

Du kan också visa den här ingången genom att själv välja ”skydd och asyl i Sverige” på den svenska webbplatsen (alternativt ange adressen www.migrationsverket.se/asyl) och därifrån gå till valfritt språk i verktygsfältet under titelbilden. På denna sida finns det nyheter om lagändringarna, med länkar till frågor och svar, översatta till 20 språk.

Du kan fritt välja att gå till alla tillgängliga språk från vilken sida som helst på Migrationsverkets webbplats. Alla sidor som finns översatta har knappen ”other languages” i verktygsfältet under sidrubriken. Mycket av den information som riktar sig till asylsökande har redan uppdaterats med anledning av ändringarna i LMA, och ytterligare en stor del sidor kommer att uppdateras den 20 juli då den tidsbegränsade lagen träder i kraft. I samband med dessa uppdateringar kommer även ett stort antal nya översättningar bli tillgängliga.


lördag 11 juni 2016

Sommaraktiviteter
AKTIVITETER FÖR NYANLÄNDA GÖTEBORG www.informationsverige.se – en portal för nyanlända!  RÖDA KORSET
 De har läxhjälp och språkcafé. Från Röda korset kan du också få information om asyl, eller fråga dem om hur man söker efter sin familj. Telefon: 020 41 50 00. Telefontider för frågor och information är: tisdagar, onsdagar och torsdagar 9:30 – 12:00. Tider för läxhjälp och prata svenska: ONSDAGAR 17:00 – 19:00, prata svenska och läxhjälp Angereds bibliotek TORSDAGAR 17.30 – 19:00, prata svenska Café Blå Hörnan, kulturhuset i Angered Röda korset har ett ungdomsförbund också! Hemsida: www.rkuf.se Mail: goteborg@rkuf.se Facebook: http://www.facebook.com/rkufgbg Ungdomsförbundet har läxhjälp ONSDAGAR och TORSDAGAR 16:00 -18:00 på Stadsbiblioteket i Göteborg.
 INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP
Föreningen Individuell människohjälp finns i hela Sverige och har flera projekt i Göteborg. På hemsidan www.individuellmanniskohjalp.se/goteborg kan du läsa om dem! Kontakt: Adress: Andra Långgatan 19, nära Järntorget Telefon: 031-42 45 95 Mail: goteborg@manniskohjalp.se

BARN I VÄNTAN (BIV) / BARN I START (BIS): En gruppverksamhet för nyanlända ungdomar hos Individuell människohjälp. I dessa gruppträffar sätts barnet/ungdomens identitet i fokus oavsett vilket land han/hon kommer att växa upp i. Genom pedagogiska övningar och rollspel får man en chans att uttrycka sig. Grupperna träffas en gång i veckan. Barnen i BIV väntar på ett livsavgörande beslut – beslutet om asyl. En väntan som innebär rädsla, oro och ovisshet. Det kan vara skönt att prata om, och särskilt tillsammans med andra i samma situation. I gruppen BIS deltar barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige och ska starta sina liv här. Även när beslutet om uppehållstillstånd blir positivt väntar nya svårigheter och utmaningar. Hur gör man nu? I båda processerna är det stärkande att träffa andra som är i samma situation. Barnen/ungdomarna växer när de får uttrycka sina känslor och känna gemenskap med andra. De kan slappna av och vara sig själva. Alla barn/ungdomar har rätt till sin trygga uppväxt. Grupperna leds av anställda hos Individuell Människohjälp och träffas en gång i veckan under cirka 12 veckor. Grupperna sätts ihop utifrån ålder, land m.m - så hör av dig för att se om det snart startar någon grupp som passar dig! LÄXHJÄLP: Individuell Människohjälp har också träffar med läxhjälp. Hjälp finns att få i svenska men också i andra ämnen.


tisdag 7 juni 2016

Inbjudan från GR ang vidareubildning för gode män!


Under det senaste året är det många som har svarat på den ökade efterfrågan
av gode män för ensamkommande barn och tagit sig an uppdraget att bli god
man för ensamkommande barn. I uppdraget ingår att ha en bred kunskap kring
asylprocessen och den första tiden i Sverige. Bland verksamma gode män är det
vanligt att det uppstår frågor kring uppdragets innehåll och vilken hjälp som går
att få från olika instanser, bland annat när det gäller ensamkommande barns rätt
att ha kontakt med föräldrar och nära anhöriga och rätten att återförenas med sin
kärnfamilj.
Svenska Röda Korset har under flera år utbildat gode män till ensamkommande
barn om Röda Korsets verksamheter. GR och Svenska Röda Korset bjuder nu in
till en gratis vidareutbildning för de som är gode män till ensamkommande barn i
Göteborgsregionen.
Målgrupp: Gode män för ensamkommande barn i Göteborgsregionen.
Måndag 17 oktober 13.00–16.00. Program och anmälan på baksidan.
Vidareutbildning för gode män
till ensamkommande barn
Vidareutbildning för gode män
till ensamkommande barn
Tid och plats
Måndag 17 oktober 13.00-16.00, Plats
centralt i Göteborg som meddelasm med
bekräftelsen som skickas ut ca 14 dagar innan
genomförandet.
Avgift
Ingen avgift. Svenska Röda Korset står för utbildningsinnehåll
och GR för arrangemanget.
Anmälan
Anmälan görs direkt på:
www.grkom.se/kurser.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 26 september 2016.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.
Kontaktperson
Nicholas Singleton, GR
tel. 031–335 50 81
nicholas.singleton@grkom.se.
INNEHÅLL
Utbildningen hålls av Svenska Röda Korsets
migrationsrådgivare. Under utbildningstillfället tas
följande upp:
• Råd och stöd under asylprocessen
• Verksamheter för social delaktighet
• Vård – möjligheter till behandling av krigsskadade
och torterade
• Efterforskning av anhöriga – förberedelser innan
samt vad som behövs vid ett besök
• Rödakorsmeddelande
• ”De saknade” – behovet och rätten att veta
• Intyg om fångenskap
• Råd och stöd vid familjeåterförening
• Den tillfälliga lagens innebörd
• Betydelsen av familjeåterförening
• Familjeåterföreningsresor
• Kontaktinformation
Förutom den fysiska utbildningen får deltagarna:
• Utbildningsmaterial som kan använda som
referensmaterial efteråt.
• Skriften ”Nytt liv i Sverige” – innehåller bl.a.
praktiska checklistor, barnets rättigheter och
konkreta exempel på vad uppdraget som god man
kan innebära.
• Broschyren Krigstrauma och Återhämtning.
• Tillgång till Svenska Röda Korsets olika
e-learningskurser inom området.
• Möjlighet att delta i Röda Korsets
Ungdomsförbunds (RKUF) ”På Flykt-spel”.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.
Läs mer på www.grkom.se/kurser
På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
EKONOMI/JURIDIK/ADMINISTRATION
MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
ARBETSMARKNAD OCH PERSONALFRÅGOR
EU-FRÅGOR
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION
SOCIALT ARBETE (FH, IFO, ÄO)
SKOLA

lördag 28 maj 2016

Sommaraktiviteter, hitta något som passar!

Kulturförvaltningen Kulturförvaltningen
SOMMAR, SOMMAR I STAN FÖR DIG MELLAN 7–30 ÅR
SKAPA PÅ RÖHSSKA MUSEET
Varje dag kan du använda dina händer för att prova på färg, form och olika material. Vi skapar konstverk tillsammans
i Studio Röhsska. Varmt Välkommen!
ÅLDER: 13 – 19 år
TID: ons 29 juni – sön 3 juli kl.13.00 – 16.00 Drop-in
och ons 6 juli – sön 10 juli kl. 13.00 – 16.00 Drop-in
PLATS: Röhsska museet, Vasagatan 39
MER INFO: Tanja Axelryd, TEL: 031-368 32 37
pedagog@rohsska.se
SPRÅKTRÄFFAR
PÅ STADSBIBLIOTEKET
Prata och lär dig svenska. För dig som vill träna på att prata svenska eller hjälpa andra att lära sig svenska, träffa nya vänner eller bara ses en stund. ÅLDER: Alla är välkomna. Drop-in TID: Onsdagar 29 juni – 31 augusti
PLATS: Stadsbiblioteket, Götaplatsen BOKKLUBB PÅ STADSBIBLIOTEKET
Var med i vår bokklubb Boka i sommar. Vi läser högt ur lättlästa ungdomsböcker. Sedan fikar och pratar vi om vad ord och uttryck betyder.
ÅLDER: 13 – 25 år. Drop-in
TID: tisdagarna 5 juli och 16 augusti PLATS: Stadsbiblioteket, Götaplatsen BIBLIOTEKET ÄR DITT – BOKA EN VISNING
Grupper är välkomna att boka en visning av Stadsbiblioteket. Vi berättar om allt du kan göra på biblioteket.
ÅLDRAR: Alla. Förbokas TID: Hela sommaren
BOKA PÅ: visning.sb@kultur.goteborg.se
MER INFO: info.stadsbiblioteket@kultur.
goteborg.se TEL: 031-368 33 00
UPPTÄCK OCH SKAPA KONST PÅ GÖTEBORGS KONSTMUSEUM
Tillsammans tittar vi på konstverk, utforskar material och tekniker. Vi kommer prova lera, teckning, måleri och collage. Soliga dagar tecknar vi utomhus. Vi bjuder på fika!
ÅLDER: 13 – 24 år. Drop-in
TID: tis 14 juni – sön 19 juni, tis 21 juni – to 23 juni, sön 26 juni kl. 13.00 – 16.00
PLATS: Göteborgs konstmuseum, Götaplatsen
MER INFO: www.konstmuseum.goteborg.se
KONTAKT: Philippa Nanfeldt
philippa.nanfeldt@kultur.goteborg.se
TEL: 031-368 35 05
MUSIK OCH KONST PÅ STADSMUSEET
Varje dag är du välkommen till olika workshops. Grill och fika bjuder vi på!
TECKNINGSVERKSTAD
Allt handlar om att berätta en historia. Lär dig om olika tekniker, knep och varianter av serieteckning.
TID: 28 juni – 1 juli, kl 13.00 – 17.00 (ej mån och helg)
HIPHOPVERKSTAD
Kom och testa breakdans, dj och rap eller bara häng.
TID: 28 juni – 15 juli, kl 13.00 – 17.00 (ej mån och helg)
MOSAIKVERKSTAD
Vi bygger och skapar konst i mosaik tillsammans och smyckar vår omgivning.
TID: 28 juni - 15 juli kl 13.00 – 17.00 (ej mån och helg)
DRAKFLYGARVERKSTAD
Drakflygning är en sport för alla. Kom och lär dig bygga en drake och flyg med oss.
TID: 5 juli – 15 juli kl 13.00 – 17.00 (ej mån och helg)
SAMTLIGA WORKSHOPS:
ÅLDER: 13 – 18 år. Förbokas och drop-in vid mån av plats
PLATS: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Anmälan: 031-368 36 00 eller
program@kultur.goteborg.se
MER INFO: www.goteborgsstadsmuseum.se
AKTIVITETER PÅ MÅNGA OLIKA SPRÅK! FÖR MER INFO SE VÅRA HEMSIDOR!
Hela sommaren kan du som är mellan 7 – 30 år skapa och uppleva kultur och konst i Kulturförvaltningens alla hus!
ÖPPEN STAD
SOMMAR, SOMMAR I STAN FÖR DIG MELLAN 7–30 ÅR
SOMMARLABBET PÅ
SJÖFARTSMUSEET AKVARIET
Sommarlabbet är en spännande plats där barn och unga får exprimentera med vatten och lära sig mer om havsmiljön.
Ta gärna med hela familjen och träffa nya vänner när vi tillsammans räddar havet.
ÅLDER: Från 7 år, yngre barn i vuxet sällskap. Drop-in
TID: Tis 26 juli – sön 31 juli och tis 2 augusti – sön 7 augusti, kl. 11.00 – 15.00. Ons 27 juli
och 3 aug även kl. 17.30 – 19.30
PLATS: Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgatan 1-3
MER INFO: www.sjofartsmuseum.goteborg.se
KONTAKT: info.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se, TEL: 031-3683550
SKAPA PÅ GÖTEBORGS KONSTHALL Måla, teckna, gräv och utforska i vår hemliga trädgård. Vid tretiden tänds grillen och det bjuds på korv. Vid regniga dagar är vi inomhus. Kom och träffa nya vänner! ÅLDER: Alla. Drop-in
ANMÄLAN: Föranmälan krävs för större grupper (fler än 10 personer).
TID: ons 6 juli – sön 10 juli, ons 13 juli – sön 17 juli
och ons 20 juli – sön 24 juli. Kl. 13.00 – 17.00
PLATS: Göteborgs Konsthall, Götaplatsen. MER INFO: www.konsthallen.goteborg.se KONTAKT: Mija Renström TEL: 031-368 34 57
mija.renstrom@kultur.goteborg.se KONSTKOLLO – ETT KREATIVT SOMMARÄVENTYR
Ta chansen att träffa konstnärer, utveckla ditt skapande och besök Göteborgs Konsthalls sommarutställning. I samarbete med Dômen Konstskola och Blå Stället. Vi bjuder på lunch och fika. Föranmälan krävs.
ÅLDER: 9 – 15 år. Anmälan senast 1 juli.
TID: mån 11 juli – fre 15 juli. Kl 11.00 – 15.00
PLATS: Blå Stället
ANMÄLAN: www.blastallet.goteborg.se, KONTAKT: Petra Ahlqvist, TEL: 0725-055603
petra.ahlqvist@angered.goteborg.se
WORKSHOPS OCH ÖPPEN VERKSTAD PÅ FRILAGRET
PROVA PÅ TEATER OCH FILM.
Ni kommer att få chansen att skapa en egen film på 2-3 min. Begränsat antal platser. Anmäl dig på vår hemsida!
Varje vecka mellan tis - lör.
Från 26 juli – 20 aug kl 14.00 – 18.00
DROP IN TILL ÖPPEN VERKSTAD Vi gör gipsmasker, pärlkonst & magneter.
TID: tis 26 juli – lör 30 juli, kl 14.00 – 18.00
Vi gör fönsterfigurer, pins & målar.
TID: tis 2 aug – lör 6 aug, kl. 14.00 – 18.00
Vi modellerar, gör lampskärmar & odlar.
TID: tis 9 aug – lör 13 aug, kl. 14.00 – 18.00
Vi gör nyckelringar, fotar & gör scrapbooking.
TID: tis 16 aug – lör 20 aug , kl. 14.00 – 18.00
ÅLDER: 13 – 30 år. PLATS: Frilagret, Heurlins plats 1.
MER INFO: www.frilagret.se
KONTAKT: viana.mikkelsen@kultur.goteborg.se, Viana Mikkelsen 031-368 3239
CIRKUSSKOLA I BISKOPSGÅRDEN
Stora teatern, Cirkus Cirkör och Sjumilahallen håller i sommar en cirkusskola för barn och unga. Du får en rolig introduktion till nycirkus och möjlighet testa dina gränser. Mer info hittar du på hemsidan under våren. Kursen pågår måndag till fredag tre timmar per dag. Antingen anmäler du dig till förmiddagskursen som pågår
kl. 9.30 – 12.00. Eller så anmäler du dig till eftermiddagskursen som pågår kl. 13.30 – 16.00. ÅLDER OCH TID: mån-fre 18 juli – 22 juli 6 – 8 år mån-fre 25 juli – 29 juli 9 – 12 år mån-fre 1 aug – 5 aug 13 – 16 år PLATS: Sjumilahallen, Friskväderstorget 13 ANMÄLAN: www.storateatern.se MER INFO: www.storateatern.se, 031-368 32 99,

onsdag 20 april 2016

Skateboard och drakflygning!


Hej!
Jag blev nyss kontaktad av pappan till en av killarna som driver skateboardskolan "Boarders against borders" för ensamkommande och han tipsade om nedanstående drakflygar klubb.
Jag lovade att förmedla informationen vidare och att också påminna om skateboardskolan på lördagar!
Om ni har frågor kontakta gärna Paul Eneroth vars kontaktuppgifter finns nederst i mailet.
Med vänliga hälsningar Birgit Lund SAS
GÖTEBORGS STADSocial resursförvaltning Telefon: 031-3679285  I Mobil: 0702-332004E-post: birgit.lund@socialresurs.goteborg.se
Postadress:Box 6131400 60 Göteborg www.goteborg.se/socialresursMin 16-åriga dotter har dragit igång en drakflygarklubb. INTERNATIONAL FREEDOM KITERS. Nu söker vi några afganska ungsommar, eller vuxna, som har erfarenhet av att bygga eller flyga drakar. Läs texten nedan:
Luften är fri! Drakflygning är en sport för alla. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vilken ålder du har, kön, religion eller hudfärg. Och det finns nästan lika många varianter på drakar som det finns länder. Men oavsett var någonstans på jorden så lyfter drakarna, i all världens färger, i vinden.Just nu har det kommit nya duktiga drakflygare till Sverige. Bla de nyanlända från Afghanistan. Med deras kunskap, och kanske från andra drakflygarländer som Pakistan, Kina, Indien, Iran och Irak, så kan vi bygga drakar och flyga tillsammans. Vi samlas och konstruerar drakar onsdagskvällar kl16-20 i Göteborg.Helt gratis förstås. Materialet står vi för. OPEN AIR.29:e maj har vi en stor drakfest någonstans i Göteborg. Med drakar, musik, flodtrucks, mm, och en bra vind förhoppningsvis Smiley smile Anmäl er här på Facebook, om ni vill vara med i International Freedom Kiters. https://www.facebook.com/International-Freedom-Kiters-931869333576494/
-Minoo Eneroth International Freedom Kiterslördag 16 april 2016

Nätverksmöte Tanum
Igår onsdag hade Tonnie och jag vårt nätverksmöte i Tanum. Det kom 13 gode män, 3 ungdomar och så Tonnie och jag. 2 av ungdomarna bor i egna lägenheter och läser på Gy yrkeslinjer och en går på introduktionsprogrammet och bor på HVB-hem.
Vi var alltså en stor grupp, men det gick bra. Alla gode männen var intresserade och engagerade. Rätt många av dem var nya.
 Vi började med att inventera vilka frågor som de ville ha belysta. Sedan ägnade vi första timman åt killarna för att sista timman återkomma till de frågor som vi skulle diskutera.

Det som pojkarna framhöll var:
-  de visste inte vad en god man gjorde innan de kom. I början trodde de att GM gör allt. Skaffar telefon, kläder, allt. Så de menade att det är viktigt att vi är tydliga med vad en god man gör.
-  viktigt att GM inte köper presenter t ex mobiltelefon. Det blir oroligt och avundsjuka och   andra pojkar undrar varför deras GM inte köper dyra presenter.

- två av dem hade inte planerat utan kom av en händelse just till Sverige. En pojke var i Italien där smugglarna berättade att det var bra i Sverige så han följde en grupp hit.

- bra om de blir pushade att gå i skolan eftersom de sedan ångrar man att de inte jobbat   mer i skolan.

- vi diskuterade skolan och lärandet hur viktigt de tyckte att det var att ha rutiner för läxläsning.

- de vill att boendet ska ha tid att sitta ner och prata svenska med dem. I skolan är de i sina grupper och pratar sitt hemspråk. Det blir likadant på boendet.

- på frågor om mognad, utveckling och åldersbestämning svarade de, att det var svårt att bedöma ålder eftersom de var tvungna att arbeta (ofta hårt) bli mogna och ta ansvar från 12-13 års ålder. Å andra sidan, sa de, är det även svårt att åldersbestämma en äldre person från Afghanistan då en 40-årig person därifrån ser ut som en 70-åring från Sverige

GM var mycket nöjda med mötet med pojkarna.

Gode männen ville sedan diskutera:
- vad händer efter avslag och uppskrivning i ålder?
- eftersök och vad som är GM:s uppgift.
- vad gör man om en minderårig avviker

Sedan hann vi inte mer, men det fanns mycket mer på önskelistan.

Vi avslutade kvällen och var mycket nöjda, tack vare att pojkarna var snälla och ställde upp och att gode männen var engagerade och vetgiriga.

Margareta och Tonnie

onsdag 13 april 2016

Blanketter till hjälp

Under dokumentknappen finns blanketter att skriva ut. Vi hoppas dessa kan vara till hjälp i ert arbete med barnen.

tisdag 12 april 2016

Ang tolk

Hej!
Du undrade om du kunde boka tolk för avslutningssamtal med ungdomen.
Du kan boka tolk så länge ungdomen inte har blivit delgiven beslutet om uppskriven ålder av Migrationsverket och ärendet är aktivt. Så länge de inte har delgivit beslutet kan vi återsöka kostnaden för tolk hos Migrationsverket.

Med vänlig hälsning

Åsa Johansson
Handläggare
……………………………………….
Samverkande överförmyndare
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Tel: 0522-69 61 80

onsdag 2 mars 2016

Ny information på 1177

New in Sweden - nytt tema på 1177 Vårdguiden för asylsökande och papperslösa

Tema New in Sweden vänder sig till asylsökande och papperslösa. På 1177.se/newinsweden finns information om vilka rättigheter man har till vård och tolk, hur vården fungerar och hur man hittar rätt i vården samt texter om egenvård av barn.